Σύμβουλοι

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Σύμβουλος ΠΕ02 Αγαθοκλής Αζέλης 24310 46449 sym02-detri@dide.tri.sch.gr Βιογραφικό CV
Σύμβουλος ΠΕ03 Δημήτριος Θεοχάρης 24310 46461 sym03-detri@dide.tri.sch.gr Βιογραφικό CV
Σύμβουλος ΠΕ06 Γεωργία Καραγιάννη 24310 46402 sym06-detri@dide.tri.sch.gr Βιογραφικό CV
Γραμματεία Συμβούλων Εκπαίδευσης Όλγα Σούλτη 24310 46417 symvouloi@dide.tri.sch.gr