Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024 – Πρόσληψη εκπαιδευτικών

Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες, οφείλουν μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 να απαντήσουν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία και στην περίπτωση αποδοχής να αποστείλουν
συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ...  Διαβάστε περισσότερα