ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων  με την 15η/06-06-2024 Πράξη του, λαμβάνοντας υπόψη α) την παρ. 15 του αρθ. 15 του Π.Δ.50/1996,  β) την παρ 17β του αρθ. 19 του ν. 4692/20 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρ.94 του ν. 4812/21, γ) την αριθμ. πρωτ. 46353/Ε2/20-04-2022 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και δ) την αριθμ. πρωτ. 005753/06-06-2024 υπεύθυνη Δήλωση- αίτηση διόρθωσης οργανικής  τοποθέτησης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ07, τροποποίησε τον πίνακα των  οργανικών τοποθετήσεων στα εναπομείναντα οργανικά κενά γενικής παιδείας της 14ης/04-06-2024 πράξης του, ως προς τον κλάδο ΠΕ07-Γερμανικης Φιλολογίας. ...  Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων εντός ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων εντός ΠΥΣΔΕ (Α΄, Β’ και Γ΄ Φάσης
τοποθετήσεων) και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96, μπορούν να
υποβληθούν αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Τρικάλων
(εντός ΠΥΣΔΕ) εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Τρικάλων (εντός
ΠΥΣΔΕ) θα αποστέλλονται υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες από τα προσωπικά e-mail των
εκπαιδευτικών στο e-mail της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων από την Πέμπτη 06-06-2024 έως και την
Παρασκευή 21-06-2024 και ώρα 14:00
 ...  Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΜΕΑΕ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 14η/04-06-2024 Πράξη του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αιτήσεις και την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών πρότεινε την τοποθέτηση σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας και ΣΜΕΑΕ, εκπαιδευτικούς από μετάθεση, βελτίωση θέσης – οριστική τοποθέτηση. ...  Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΣΜΕΑΕ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 13η/28-05-2024 Πράξη του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αιτήσεις και την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών πρότεινε την τοποθέτηση σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας και ΣΜΕΑΕ, εκπαιδευτικούς από μετάθεση, βελτίωση θέσης – οριστική τοποθέτηση και ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής-ΣΜΕΑΕ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2024-2025, όπως φαίνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς, που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο, να  υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την Αίτηση – Δήλωση Οριστικής τοποθέτησης-Βελτίωσης θέσης, για την τοποθέτησή τους στα εναπομείναντα υφιστάμενα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Τετάρτη 29-05-2024 έως και την Δευτέρα 03-06-2024 και ώρα 10:00. ...  Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση οργανικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και ανακοίνωση των εναπομείναντα οργανικών κενών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής-ΣΜΕΑΕ για Βελτίωση Θέσης και Οριστική Τοποθέτηση

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 11η/14-05-2024 Πράξη του ανακοινοποιεί τους αριθμητικά και ονομαστικά υπεραράριθμους εκπαιδευτικούς και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αιτήσεις και την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών τοποθέτησε οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε υφιστάμενα οργανικά κενά και ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής-ΣΜΕΑΕ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2024-2025, για Βελτίωση θέσης και Οριστική Τοποθέτηση, όπως φαίνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες. ...  Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών – Πρόσκληση για ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2024-2025

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 9η/24-04-2024 Πράξη του και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 269/2000, χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2024-2025. ...  Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αριθμητικών Υπεραριθμιών και Οργανικών Κενών Σχ. Έτους 2024-2025

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 8η/18-04-2024 Πράξη του διαπίστωσε και ανακοινώνει τον Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων (Υπεραριθμιών) της Δ.Ε. Τρικάλων που περιέχει αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά ομάδα σχολείων, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα για το σχολικό έτος 2024-2025.   ...  Διαβάστε περισσότερα

Τοποθετήσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2023-2024

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 2η/25-01-2024 πράξη του, προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Τρικάλων. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες στις 26-01-2024 ...