Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τόσο για το θεωρητικό όσο και για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων θα διεξαχθούν το Σάββατο 29/06/2024 και την Κυριακή 30/06/2024.

Δείτε εδώ αναλυτικά τον κατάλογο των Εξεταστικών Κέντρων με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε πόλη.

Ώρα προσέλευσης των εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα:  10:30.

Ώρα έναρξης εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους: 11:00.

Διάρκεια Εξέτασης Θεωρητικού Μέρους: μία (1) ώρα.

Ώρα έναρξης εξετάσεων Πρακτικού Μέρους: 13:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν    να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ https://www.eoppep.gr/index.php/el/ για κάθε πληροφορία σχετικά με τις εξετάσεις.