Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2024- 2025

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22-6-2024 έως και 28-6-2024 και ώρα 15:00.