Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών των τμημάτων του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2024-2025»

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά από 22-6 -2024 και λήγει 28 -6-2024
και ώρα 15.00. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, στη διεύθυνση: Κνωσού 6 Ηράκλειο Κρήτης ή να τα αποστέλλουν στην ηλεκτρονική στη διεύθυνση mail@kritis.pde.sch.gr