Ενστάσεις, επανεξετάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων

Από το Υπουργίεο Παιδείας ανακοινώνεται ότι από Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 μέχρι και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 θα είναι ανοικτό το σύστημα (ΟΠΣΥΔ) για υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων.