Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή, εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, για την κάλυψη κενών θέσεων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 05-07-2024 έως τις 12-07-2024 και ώρα 14:00.