Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 05/07/2024 και ώρα 14:00 έως
16/07/2024 και ώρα 14:00.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο της πρόσκλησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνoύν απευθείας με τον φορέα έκδοσής της.