ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΣΜΕΑΕ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 13η/28-05-2024 Πράξη του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αιτήσεις και την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών πρότεινε την τοποθέτηση σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας και ΣΜΕΑΕ, εκπαιδευτικούς από μετάθεση, βελτίωση θέσης – οριστική τοποθέτηση και ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής-ΣΜΕΑΕ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2024-2025, όπως φαίνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς, που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο, να  υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την Αίτηση – Δήλωση Οριστικής τοποθέτησης-Βελτίωσης θέσης, για την τοποθέτησή τους στα εναπομείναντα υφιστάμενα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Τετάρτη 29-05-2024 έως και την Δευτέρα 03-06-2024 και ώρα 10:00.