ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΜΕΑΕ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 14η/04-06-2024 Πράξη του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αιτήσεις και την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών πρότεινε την τοποθέτηση σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας και ΣΜΕΑΕ, εκπαιδευτικούς από μετάθεση, βελτίωση θέσης – οριστική τοποθέτηση.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε νέα οργανική θέση μετά από ρύθμιση υπεραριθμίας με την 11η/14-05-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων καθώς και οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση με οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσης με τις αριθμ. 13η/28-05-2024 και 14η/04-06-2024 πράξεις του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους στις 28-06-2024. Θα ακολουθήσει η έκδοση της σχετικής απόφασης καθώς και η πρόσκληση για αμοιβαίες μεταθέσεις εντός ΠΥΣΔΕ 2024-2025.