Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων εντός ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων εντός ΠΥΣΔΕ (Α΄, Β’ και Γ΄ Φάσης
τοποθετήσεων) και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96, μπορούν να
υποβληθούν αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Τρικάλων
(εντός ΠΥΣΔΕ) εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Τρικάλων (εντός
ΠΥΣΔΕ) θα αποστέλλονται υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες από τα προσωπικά e-mail των
εκπαιδευτικών στο e-mail της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων από την Πέμπτη 06-06-2024 έως και την
Παρασκευή 21-06-2024 και ώρα 14:00