Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη  λειτουργικών κενών σε σχολεία Γενικής Παιδείας για το διδακτικό έτος 2024-2025

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνει τον Πίνακα Λειτουργικών κενών, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την αποστολή των πινάκων λειτουργικών κενών των σχολείων και συνυπολογίζοντας τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές που έλαβαν χώρα έως σήμερα (παραιτήσεις εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές άδειες, μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες, άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, αποσπάσεις σε άλλα ΠΥΣΔΕ, στην Κ.Υ. του YΠΑΙΘ, σε φορείς και οργανισμούς του Υπουργείου Παιδείας κλπ, αποσπάσεις στο εξωτερικό κ.λ.π.), θα ξεκινήσει η διαδικασία κάλυψης λειτουργικών αναγκών των σχολείων ευθύνης του.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης ή συμπλήρωσης ωραρίου, από 01-07-2024 έως και 10-07-2024 και ώρα 14:00 προκειμένου να τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2024-2025.