Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, που βρίσκονται στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, αυτούς που αποσπάστηκαν για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας της ΔΔΕ Τρικάλων, που επιθυμούν να διδάξουν στις ΣΜΕΑΕ ή στα Τμήματα Ένταξης για την κάλυψη λειτουργικών κενών και διαθέτουν εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4, του άρθρου 21, του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄) και τον ν.4473/2017, ΦΕΚ 79 τ. Α’, άρθρο 3, παρ.2, να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης στα γραφεία της ΔΔΕ Τρικάλων από 02/07/2024 έως και τις 10/07/2024 και ώρα 14:00 σύμφωνα με τα κενά που έχουν αποτυπωθεί για την ΕΑΕ στη Διεύθυνσή μας και επισυνάπτονται.
Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα αποστέλλονται υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά από τα προσωπικά τους e-mail, στο e-mail της Δ.Ε mail@dide.tri.sch.gr.